Nieuws

mei 1, 2019

Stichting EPS steunt Stichting VICOE met financiële bijdrage


Hierbij het complete en mooie bericht van EPS:

Stichting EPS heeft toegezegd VICOE te steunen met een financiële bijdrage van maar liefst 5.000 euro. Stichting European Plant Support (EPS) zet zich namelijk al jaren in voor de boomkwekerijbranche en ondersteunt initiatieven die de sector ten goede komen. De doelstellingen van de VICOE sluiten met name goed aan op de innovatiedoelstellingen van de EPS. Deze verbinding heeft geleid tot een concrete financiële bijdrage.

 Stichting VICOE

De Stichting VICOE (Vitale Circulaire Organische Economie) is opgericht om organische reststromen van alle bronnen op te waarderen tot goede producten, die vervolgens kunnen worden ingezet in alle agrarische sectoren, of in natuurbeheer. In de afgelopen jaren werd er al een succesvol initiatief opgezet en uitgevoerd, waarbij diverse stromen van organische oorsprong zijn gecombineerd t.w. het toepassen van natuurmaaisel. Het succes hiervan vraagt om meer!

VICOE wil zich daarom de komende tijd vooral bezighouden met het vormen van een lokale circulaire economie. Dit zal ze doen door te informeren, draagvlak te creëren, onderzoek te doen, pilots en projecten op te starten en vooral door de samenwerking met partners als ZLTO, Treeport, EPS, Fruitport, het Waterschap, lokale bedrijven en overheden zoals de gemeente Zundert. Er hebben al verschillende gesprekken plaatsgevonden en de bereidwilligheid om samen te werken is zeer groot.

VICOE heeft vooral een verbindende rol; het overziet het geheel en ziet welke afvalstromen er in verschillende sectoren zijn. Vervolgens worden plannen gemaakt om die afvalstromen te combineren of anders in te zetten. VICOE zal een transitie van de land-, tuin- en akkerbouw richting duurzamer bodembeheer en circulair handelen bewerkstelligen. Onderdeel van de circulaire economie is het optimaal verwaarden van reststromen. Dit is één van de redenen dat in de eerste aanleg naast wormenhotels en verwerking van maaisel, ook zal worden ingezet op het verzamelen van afval bij kwekers en de groensector.

Betrokkenen, ambassadeurs en bestuurders zijn enthousiast om aan de slag te gaan met een verdere uitwerking. Om de realisatie van projecten en pilots te bespoedigen heeft de nieuwe stichting voor een goede werking en de PR van deze entiteit echter een startkapitaal nodig. De door EPS toegekende bijdrage komt dus op het juiste moment en zeer goed van pas! VICOE wordt sinds januari 2019 ook door Coöperatieve Vereniging Treeport ondersteund door middel van personele invulling, dit mede omdat de stichting VICOE destijds is ontstaan vanuit een werkgroep van de vereniging