Nieuws

sep 8, 2019

Vicoe naar de beheerdersdag in Beesd


September 2019  gaat Vicoe naar de beheerdersdag in Beesd. Bodem is eindelijk een belangrijk onderwerp geworden, ook binnen natuurbeheer. Kwaliteit verbetering van natuurwaarde, reststromen zijn hot items. Deze dag zal ook het systeem Soil smart onder de aandacht gebracht worden.

Bokashi (fermenteren) maken slaat aan, landelijk neemt de belangstelling steeds meer toe. Natuurmonumenten zet nu bokashi in op het weidevogelgebied, een vitale bodem is van groot belang voor weidevogels. Waterschappen nemen steeds meer proeven met hun reststromen. De agrarische markt krijgt steeds meer belangstelling voor organische stof. Wens is om meer data te krijgen van de positieve werking van bokashi.

VICOE is een particulier initiatief, met een duurzaam maatschappelijk en economisch karakter. Het gedachtegoed van VICOE moet daadwerkelijk in de praktijk.  Om middelen beschikbaar te krijgen is de stichting Vicoe opgericht.Het bestuur is een ideale mix van brede expertise van diverse partijen/personen die Vicoe onderschrijven In 2018 kunnen de deelprojecten naar uitvoering als de middelen beschikbaar zijn. Natuurlijk gaan we verder met de samenwerking van overheden, scholen en bedrijfsleven.