VICOE

VICOE is de afkorting voor Vitale Circulaire Organische Economie. De term VITAAL slaat op de bodem. Een vitale bodem geeft vitale, gezonde, krachtige gewassen. Het circulaire slaat op de kringloop van voedingstoffen. Door de bodem te voeden met geschikte organische stof, ontstaat een heel actief bodemleven dat in symbiose met de plant voor een goede groei zorgt. De plantendelen die vervolgens groeien en na het oogsten en de consumptie over blijven, vormen weer organisch stof om de bodem te voeden. Zo is de kringloop rond.

Bekijk hier de animatiefilm van VICOE .

.

VICOE is geen ingewikkeld systeem. In feite wordt de natuur nagebootst. Cruciaal daarin is een gezonde bodem waarin miljoenen bacteriën, schimmels en beestjes continu organisch stof omzetten in heel vruchtbaar plantenvoedsel. Die gezonde levende bodem zorgt ervoor dat planten gezond blijven. Bovendien zorgt al dat bodemleven ervoor dat planten ruim voldoende voedsel tot zich kunnen nemen. Het gebruik van chemie, zoals kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen wordt daarmee overbodig. Dat heeft weer een positief effect op bijvoorbeeld de waterkwaliteit maar ook de biodiversiteit. . Bovendien doden chemicaliën het bodemleven, wat weer een negatief effect heeft op de gewasgroei. Het gebruik van chemicaliën leidt altijd tot nog meer gebruik van chemicaliën. Die vicieuze cirkel wordt met VICOE doorbroken. In een gebied kan de beschikbare biomassa zelf voor een gezondere land- en tuinbouw zorgen.

Voorbeeld zandgronden

Mooi voorbeeld is gebruik van organische stof op zandgronden. Bij gebruik van organische stof neemt de vruchtbaarheid toe en het vermogen van de bodem om water te bergen. Vicoe wil graag koppelingen maken, organische reststromen goed benutten ! Deze koppeling is bijvoorbeeld te maken tussen natuurgronden en agrarische gronden. De winst zit bij beide partijen, zowel economische als ecologisch ! Wij hebben inmiddels diverse voorbeelden

Soil smart

Handelingen zijn goed meetbaar te maken met ons systeem Soil smart. Het inzichtelijk maken van de bodem maakt zaken ook traceerbaar. Het Soil smart is in gebruik binnen landbouw en natuurbeheer. Iedereen heeft met de bodem te maken, de gestelde doelen verschillen. De basis van Soil smart is ruim 80 jaar oud,aangevuld met de  huidige kennis.

.